Něco o mně

Oznámení:: Sděluji všem případným zájemcům o terapii, že provoz poradny byl z důvodu účasti na dalších projektech dočasně pozastaven, Tímto se všem případným zájemcům omlouvám. Jakmile to situace dovolí, budete včas informování zde na webu.

Děkuji za Vaši přízeň a pochopení. Přeji Vám všem hodně zdraví a osobních úspěchů! J.Sanchezová

Jmenuji se Jana Sanchezová a narodila jsem se v r.1962. Již od dětství mne zajímaly otázky související s lidským zdravím a vůbec s fenomenem života jako takového…. snad proto jsem se rozhodla později pro studium medicíny, následovalo specializační vzdělávání v oboru vnitřní lékařství a rehabilitační a fyzikální medicína. tudium lékařské vědy mi však nedávalo uspokojivé odpovědi na celou řadu otázek, jako např.: Proč někdy onemocní lidé, kteří žijí relativně zdravě, a na druhé straně lidé, kteří si nedělají příliš mnoho vrásek se svojí životosprávou, se těší celkem dobrému zdraví?  Proč se někteří lidé dokážou vyléčit    z tzv.nevyléčitelných nemocí?  A co je vůbec smyslem našeho života?  Otázky se staly naléhavějšími, když moje matka onemocněla rakovinou žaludku……tehdy jsem začala intenzivně hledat odpovědi na svoje otázky, a první kniha, která se mi v souvislosti s tím dostala do rukou, byla „Třetí cesta ke zdraví“ od J.A.Zentricha…  Dalšími „poklady“ které  jsem objevila  pak byly knihy od MUDr.Bernieho S.Siegla „Láska, medicína a zázraky“ a Mír, láska a uzdravení“…..Shoda okolností mne přivedla k Milanu Calábkovi a Universitě nové doby, kde dnes studuji už 10.rokem.  Zde se setkáváme s řadou velice zajímavých a různorodých témat, jednotlivé informace se postupně skládají jako mozaika a začínají dávat ucelený obraz… Některé myšlenky, které tu zazní, jsou vskutku nadčasové… Pokud se však chce člověk zabývat nějakou disciplinou více do hloubky a být tak užitečný nejen sobě, ale  i druhým, nezbývá než absolvovat speciální kurzy a semináře. Nejdříve to byla akupunktura u paní  prof.MUDr.Barešové,  pak kurs EAV  u MUDr.Dolejšové,  následovaly kurzy TFT a roční výcvik Ericksonské hypnoterapie u p.Jany Vetešníkové, soubežně s tím seminář rekonektivního léčení s dr.Ericem Pearlem. S Milanem na universitě jsme v minulém roce poměrně podrobně probrali témata, jako je bylinná terapie a léčba stravou. No, a studium, samozřejmě, pokračuje dál…

Jedním z hlavních poznatků pro mne je ten, že  „nejsou nevyléčitelné nemoci… jsou jen nevyléčitelní lidé…“  Pro proces úzdravy  se musí  každý sám  vědomě rozhodnout a převzít tak zodpovědnost do vlastních rukou  (to je první krok, který je předpokladem úspěšného léčení).  Pro dosažení stavu plného zdraví  bývá často zapotřebí  změnit svoje dosavadní nesprávné vzorce myšlení. Pokud se k tomu navíc vhodně upraví i životospráva, léčba se podpoří bylinkami, vhodnou stravou a dalšími popůrnými metodami, pak se mohou dít i zázraky….