Akupunktura

Akupunktura je lékařská disciplína, která se  zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou převážně funkčních poruch  organismu, psychosomatických onemocnění, bolestivých stavů, alergických  nemocí, poruch imunity, návykových chorob, poruch motorických funkcí.
Prevence  a léčba pomocí akupunktury spočívá v cíleném ovlivňování organizmu  stimulací přesně ohraničených míst na povrchu těla, tzv. aktivních bodů.  Stimulaci můžeme provádět zavedením speciálních jehel na určitou dobu  (vlastní akupunktura) nebo aplikací jiných podnětů (modifikované  techniky akupunktury). Z velkého množství různých podnětů se nejčastěji  používá aplikace tepla (moxa, moxování), tlaku a masážních hmatů  (akupresura), elektrického proudu (elektropunktura, elektroakupunktura),  světla a laserového světla (fotopunktura, laseropunktura), použití  magnetů, baněk apod.
Podle charakteru onemocnění a stavu pacienta  volíme aktivní body jednak na těle (tzv. klasická, tělová akupunktura),  jednak body a zóny mikrosystémů. Z nich nejznámější jsou mikrosystém  ucha (aurikuloterapie, aurikulomedicína) a mikrosystém ruky a nohy  (jedna z jeho modifikací se nazývá Su Jok, jiná, na chodidle nohy, se  nazývá reflexoterapie).
Podstatou účinku akupunktury je působení na  regulační subsystémy organismu, nejčastěji jsou ovlivněny nervový,  endokrinní a imunitní systém. Cílem akupunkturní léčby je obnovení  humorální, vegetativní a energetické rovnováhy organismu.
Cílem akupunktury je:
* Upravovat akutně nebo chronicky narušené regulace vnitřních orgánů a jejich funkce
* Blokovat nebo modulovat bolest na různých úrovních nervového systému
* OdstraHovat nebo tlumit lo~iska chorobné vzruchové aktivity
* Posobit psychoregula a imunomodula
* Upravovat naruaené motorické a senzitivní funkce
Akupunkturou  lze dále doplňovat klasické postupy první pomoci a zlepšovat kvalitu  života u nevyléčitelně nemocných doplňkově k soudobým léčebným postupům.
Neméně  důležitý je preventivní a profylaktický účinek akupunktury. Akupunktura  svým systémovým přístupem a celostním pohledem na člověka a jeho  prostředí vede k pozitivnímu ovlivnění způsobu života. V prevenci je  možno použít akupunkturní body, jejichž ovlivněním je možné docílit  posílení imunoregulačních procesů ke zvýšení celkové odolnosti a  obranyschopnosti organizmu.
Pozitivním efektem při léčbě akupunkturou  je i redukce množství podávaných farmak, čímž se výrazně sníží riziko  farmakopatologie. Akupunktura zkracuje dobu trvání onemocnění a  rekonvalescence a snižuje pravděpodobnost komplikací.
Pozn.: v současné době je v jednání možnost spolupráce s některou z privátních ambulancí
ve Šternberku, kde by tato terapie mohla být poskytována.
Prozatím nabízím možnost neinvazivního ošetření akupunkturních bodů přístrojem Stimul 5.