THE RECONNECTION

Dr.Eric Pearl o Reconnection:

Reconnection je zárodečným procesem napojování se na vesmír, což dovoluje Rekonektivnímu léčení zaujmout své místo. Tato léčení a tyto vývojové frekvence představují novou šířku pásma přinášenou skrze spektrum světla a informací. Je to díky Reconnection, proč jsme schopni komunikovat s těmito novými úrovněmi světla a informací a je to skrze tyto nové úrovně světla a informací, proč jsme schopni se znovu napojit. Tohle je něco nového. Tohle je jiné. Tohle je reálné –
a je to v každém z vás.

Možná k bližšímu vysvětlení poslouží informace, že původně byly meridiány (akupunkturní energické dráhy) v  našich tělech spojeny  se souřadnicemi kolem celé planety. Tyto souřadnice pokračují i mimo planetu Zemi a spojují nás s celým Vesmírem Časem jsme přišli o spojení s těmito dráhami, vyjímaje pouze zbytková připojení.Reconnection připojí meridiány Vašeho těla a energetické dráhy znovu na dráhy Země a vesmírný energetický systém. The Reconnection přivádí a aktivuje tyto nové linie, čímž dovoluje výměnu energie, světla a informací, znovu-napojení vláken DNA a reintegraci ‘strun’ (soubežných – nebo paralelních – úrovní existence). Může tak dojít k urychlení Vašeho osobního růstu a rozvíjení jasnějších souvislostí s vlastním životním účelem Slovy Erica Pearla dochází k akceleraci „životní cesty“.

Tímto procesem získáte schopnost léčit sebe a druhé.

 

 

 

 

 

 

Proces The Reconnection již pomohl na celém světě řadě lidí od vážných nemocí, včetně zhoubných nádorů, nemocí souvisejících s AIDS, syndromem chron.únavy, porodních defektů, deformací kostí a pod.

Reconnection se provádí ve dvou sezeních. Každé sezení trvá asi okolo jedné hodiny a jsou rozdělena do dvou po sobě následujících dnů. Průběh sezení probíhá obdobně jako při rekonektivním léčení. Často však bývají popisovány výraznější zážitky.

Reconnection je většinou silným individuálním zážitkem, provádí se jednou za život, který se Vám může navždy změnit.

Více informací získáte na oficiálních webových stránkách Erica Pearla www.thereconnection.com  (i v češtině).

Na tomto odkazu můžete vidět rozhovor s Ericem Pearlem na ČT24 ze dne 14.4.2010
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095690193-pred-pulnoci/210411058370414/