EAV diagnostika

EAV – Elektroakupunktura dle Volla je diagnostická i terapeutická metoda používaná v rámci alternativní medicíny. Metodu vytvořil v padesátých letech Dr. R. Voll ve spolupráci s ing. Wernerem na základě představy, že by akupunkturní body měly mít i měřitelné elektrické charakteristiky.

Princip měření:
Při vlastním měření se vyhodnocuje podle vyjádření některých kožní odpor v akupunkturním bodě. Měření je obvykle uspořádáno tak, že měřený drží volně v jedné ruce elektrodu tvaru válce (indiferentní elektroda) a obvod se uzavírá pomocí aktivní elektrody (sondy), která se přikládá hrotem do akupunkturního bodu. Obvod je napájen ze zdroje nízkého napětí, obvykle jen několika málo Voltů. Časový průběh proudu obvodem během přitlačení a oddálení aktivní elektrody je vyhodnocován operátorem přístroje.

Indikace:
Vyšetření metodou EAV by mělo být schopno diagnostikovat prakticky všechny choroby
i poruchy organizmu. Hlavním přínosem EAV je však především to, že nalezený problém dokáže LÉČIT, a to pomocí homeopatik, nosod (oslabených inaktivovaných mikrobů či
jiných látek), organopreparátů, a dalších léků zásadně přírodní povahy. Vhodný lék se zjistí
tak, že se testované ampule s léky vkládají do voštinovité komůrky a následně měří znovu patologické hodnoty. Pokud je lék vhodný,  hodnota vodivosti v bodu se normalizuje. Takto lze s obrovskou přesností vytipovat pro pacienta tu skutečně nejméně zatěžující
a nejúčinnější terapii. Testovat lze i potraviny, alopatické léky, kosmetiku…zkrátka vše, co by mohlo pacientovi případně působit potíže a vyloučením vytestované látky z
životosprávy pacienta lze tak dosáhnout velkého zlepšení.

Ve své praxi pracuji především s bylinnými preparáty – blíže viz.BYLINNÁ TERAPIE

Upozornění: před touto metodou je třeba zajistit dostatečný spánek (odpočinek), jíst jen lehké jídlo, nepít alkohol, černou kávu ani jiné povzbuzující látky, sundat si všechny kovové předměty (hodinky, řetízky, náušnice a pod.)