Hypnóza

Hypnóza (trans) je přirozený mezistav, při kterém se obchází vědomá mysl a její omezující kritické faktory, a komunikuje se přímo s naší nevědomou myslí, která je otevřená a přijímá pozitivní návrhy bezprostředně. V hypnotickém transu jsme schopni kontaktovat se s naším téměř nekonečným zdrojem všech našich talentů, našeho tvůrčího potenciálu a tyto schopnosti integrovat do našeho současného života.

Do tohoto stavu se dostává běžně každý z nás několikrát za den, a když tyto chvilky sečteme,
jsme v tomto mezistavu zhrba hodinu a půl denně. Stává se to např.při jízdě autem, když se zasníme a nebo zakoukáme na jedno místo a vlastně ho ani nevidíme, protože naše myšlenky jsou daleko… Tento stav je uvolňující, uklidňující, i když jsme v tomto „zasněném“stavu jen několik vteřin. Po takovém okamžiku se cítíme čerství a osvěžení. Často se i stává, že si při takovém „zasnění“ najednou připomeneme něco, na co jsme si nemohli vzpomenout (třeba si i vzpomeneme, kam jsme odložili dlouho hledanou věc…)

Právě tento mezistav nám umožní rychle a efektivně docílit toho, co jsme si předsevzali jako náš cíl. Tento mezistav, při němž je dobrá komunikace mnezi naším vědomím a nevědomím, nám umožňuje soustředit se na cíl pomocí naší vědomé mysli a docílit cíle s použitím těch zdrojů, které máme v naší mysli nevědomé.Proto se hypnóza používá jako léčebná metoda , při níž se rychle odstraní bloky, které nám brání v tom, abychom žili vyrovnaný život plný radosti a byli šťastni sami se sebou.

Je třeba podotknout, že při hypnóze NELZE nelze donutit NIKOHO  k něčemu, co není v souladu s jeho přesvědčením (to se může dít jen v hollywoodských filmech sloužících pro naši zábavu)
99% klientů si pamatuje vše, co se s nimi dělo v tomto uvolněném stavu, kterému se říká hypnóza.

Pomocí hypnózy lze řešit:
•     traumata (z kteréhokoliv období života)
•     deprese, fobie
•     nejrůznější druhy závislostí
•     migrénu
•     různé zlozvyky, návyky
•     trému, nízkou sebedůvěru a sebehodnocení
•     frustrace, pocity viny
•     neodstatečnou motivaci, úspěšnější dosahování vytyčených cílů
•     potíže s učením a soustředěním a mnoho dalších