Léčba stravou

Pokud přizpůsobíme stravu svému metabolickému typu, můžeme díky tomu osvobodit od přejídání a dosáhnout ideální váhy, můžeme se cítit zdraví a plní energie, předejdeme nemocem a z dosavadních nemocí se uzdravíme.

Nejnovější výzkumy ukazují, že díky naší dědičnosti je metabolismus každého z nás zcela jedinečný. Neexistuje žádný způsob stravování, který by byl vhodný pro každého. Potraviny, po kterých Vaše přítelkyně hubne, mohou u Vás vyvolat nadváhu, únavu a nebezpečí onemocnění. William Wolcott, přední americký badatel v oblasti výzkumu metabolismu, vyvinul revoluční program, který umožňuje určit svůj základní metabolický typ a v jeho rámci se stravovat podle svých indiv.potřeb.

1. Stravování podle metabolických typů je vhodné pro léčení chronických onemocnění.
Konvenční medicína je vynikající při ošetřování naléhavých akutních případů, jako jsou traumatická zranění, porody, infarkty, záchvaty a podobné problémy, které vyžadují rychlé podání léků nebo okamžitý chirurgický zákrok. Stravování podle metabolických typů je oproti tomu klinický přístup, který je účinný při prevenci a léčbě chronických potíží – ohromné skupiny nemocí, které způsobují osmdesát procent veškerých zdravotních problémů.

2. Stravování podle metabolických typů přesahuje rámec medicíny orientované na příznaky.
Jedním ze základních omezení konvenční medicíny i moderní dietetiky při léčení chronických onemocnění je, že se soustřeďuje na léčení na úrovni příznaků. Stravování podle metabolických typů se těmito onemocněními zabývá na mnohem hlubší úrovni. Obnovuje zdraví nápravou biochemické nerovnováhy, ze které chronická onemocnění vznikají.
3. Stravování podle metabolických typů zaručuje spolehlivé a předvídatelné klinické výsledky.
Moderní dietetika i konvenční medicína jsou zaměřené převážně na diagnostiku a léčení nemocí. Když ale k léčení určitých příznaků nebo nemocí použijeme výživu, jsou výsledky nespolehlivé a těžko předvídatelné. Někdy to funguje, jindy ne. Je to proto, že dva lidé s diametrálně odlišnými fyziologickými či metabolickými potížemi mohou mít stejný druh příznaků. Tím, že se stravování podle metabolických typů soustřeďuje spíše na stravu vhodnou pro konkrétní osobu s nějakou nemocí než na nemoc jako takovou, nabízí mnohem spolehlivější způsob pro nápravu systémových potíží celého organismu.

4. Stravování podle metabolických typů nabízí celistvý přístup k budování zdraví.
Stravování podle metabolických typů vlastně buduje zdraví tím, že posiluje všechny systémy, orgány a žlázy; podobně jako „příliv, který zvedá všechny lodě“. Když se pokusíte léčit jen jednotlivé části těla, bude celý léčebný efekt něco jako zametání špíny pod koberec. Zpočátku se sice může objevit pozitivní účinek, ale brzy se zdravotní problémy objeví jinde. V následujících kapitolách vám o tom sdělím mnohem víc a dozvíte se, proč se stravování podle metabolických typů soustřeďuje na „uvedení celého těla do biochemické rovnováhy“.

5. Stravování podle metabolických typů spoléhá na vrozenou inteligenci těla.
Všichni víme, že nic vynalezeného v laboratoři nemůže ve skutečnosti „vyléčit“ degenerativní onemocnění nebo vyvolat správnou „léčebnou reakci“. To, co opravdu léčí, je tělo samo – nejvyšší zdroj moudrosti, který řídí všechny uzdravující reakce. I když stravování podle metabolických typů využívá moderní výpočetní techniku, za maximální efektivitu vděčí jednoduchým, jemným a přirozeným metodám, které podporují vrozenou schopnost těla řídit se a léčit samo.

6. Stravování podle metabolických typů představuje novou a logickou změnu celkového paradigmatu.
I když je stravování podle metabolických typů založené na tradičním vědeckém poznání, představuje hlubokou změnu základního vzoru v oblasti moderní lékařské vědy. Jinými slovy systém metabolických typů sice vychází ze stejných informací jako současný hlavní názorový proud v oblasti medicíny a výživy, ale zároveň tyto informace interpretuje zcela novým způsobem a dosažené výsledky pak přenáší v praxi do každodenního života.