Reconnective healing

 

Rekonektivní léčení představuje novou formu energetického léčení, která jde za hranice technik, receptů a manter, s nimiž lidstvo na této planetě až dosud pracovalo. O neobyčejná uzdravení pacientů Dr. Pearla se zajímají  lékaři a vědci na celém světě. Objevil své  léčivé schopnosti  i  způsob,  jak  je  aktivovat  v  dalších  lidech.  Stal  se  nástrojem,  jehož
prostřednicvím  je  nový  léčebný  proces  uváděn  do světa.  Poté,  co se stal  svědkem  zázračných u zdravení  svých  pacientů,  opustil  svou  lukrativní  chiropraktickou praxi, rozšiřuje informace o Reintegračním léčení a pořádá přednášky a semináře po celém světě.

Dr.Eric Pearl o něm sám říká:
„ Nevím, jak toto léčení funguje, ale z vlastní zkušenosti vím, že funguje. Tento způsob léčení je darem vesmíru a mimořádně zajímavým příspěvkem ke změnám paradigmatu,
k nimž v naší době dochází…“
„Léčení je návrat do rovnováhy. Rekonektivní léčení je v základu léčení, ať už fyzické, mentální, emocionální, spirituální či jakékoliv další úrovně.. Pokud si v jeho přítomnosti dovolíte návrat do rovnováhy, tak si to prostě dovolíte!“

A jak probíhá samotné léčení?
Rekonektivní léčení trvá obvykle 50-60min. Provádí se obvykle vleže na zádech na masérském stole, takže je vhodné vzít si pohodlné oblečení. Léčení je bezkontaktní, klient se  uvolní, zavře si oči, a zcela se odevzdá tomu, co bude přicházet…Úkolem terapeuta je pouze přivést tyto rekonektivní frekvence ke klientovi.  Reconnection vždy působí tam, kde je to nejvíc zapotřebí a nemá žádné limity.  Proto není dobré předjímat dopředu, co chceme, aby se změnilo či vyřešilo,  a zcela se otevřít tomu, co přichází…
Během léčebného procesu můžete vnímat nejrůznější pocity a zážity.  Někdo může vnímat pocity velkého chladu či horka, vibrace, vlny energie proudící celým tělem, můžete vidět nejrůznější barvy a cítit vůně. Nebo můžete mít pocit, že nejste v místnosti sami (lépe řečeno, že nejsme v místnosti sami). Také se může ozvat tělo a vy můžete vnímat velice reálné fyzické pocity, doteky a další vjemy.

Obvykle se dopuručuje absolvovat 1-3 sezení.